Běžec Vysočiny 2013

30.8.2013 se uskutečnil již 9. ročník Běhu alejemi v Kněžicích.

Běh pořádá každoročně Orel Kněžice ve spolupráci s Běžcem Vysočiny Jihlava. Ředitelem závodu byl opět František Nechvátal. Běh je součástí Orelské běžecké ligy a Poháru běžce Vysočiny.

V letošním roce startovalo 148 závodníků od předškoláků po seniory. Rekordní účast loňského ročníku (137 startujících) byla překonána díky velkému zájmu mládeže.

První tři běžci v každé kategorii obdrželi věcné ceny. Samostatně byli navíc vyhodnoceni příslušníci Orla, kteří se sjeli z různých částí republiky. Nejlepší Orel v každé kategorii získal za svůj výkon malý pohár.

Délky tratí : 9,3 km, 5,5 km, 2,7 km, 0.9 km a 0,45 km.

  • Trať 9,3 km: junioři (18 – 19 let) a muži, kteří byli rozděleni do pěti kategorií podle věku:
    A20 (20 – 39 let), B40 (40 – 49 let), B50 (50 – 59 let), B60 (60 – 69 let), B70 (nad 70 let).
  • Trať 5,5 km: juniorky (18 – 19 let), ženy C20 (20 – 34 let), ženy C35 (nad 35 let), dorostenci a dorostenky (16 – 17 let).
  • Trať 2,7 km: starší žáci a žákyně (14 – 15 let) a mladší žáci a žákyně (10 – 13 let).
  • Trať 0,9 km: nejmladší žáci a žákyně (7 – 9 let)
  • Trať 0,45 km: předškoláci – chlapci a dívky ve věku 4 – 6 let.

V kategorii mladších žákyň z osmi závodnic doběhla na 2. místě Eliška Ludmilová z Rychlova a na 3. místě Michaela Slabá z Kněžic. Ostatní běžci z Kněžic se v silné konkurenci do třetího místa neumístili.

Příští rok zakončí prázdniny jubilejní 10. ročník Běhu alejemi v Kněžicích. Nemáte chuť rozšířit řady místních běžců? Můžete se přidat k těm, kteří se účastní i dalších běhů v rámci Poháru běžce Vysočiny nebo celorepublikové Orelské běžecké ligy (OBL). Posledního závodu OBL v Moravských Budějovicích 16.11.2013 se zúčastnili také 4 běžci z Kněžic.